Na de uitvaart

De uitvaart is nog maar net achter de rug. Een week waarin veel besluiten genomen moeten worden en er veel georganiseerd moet worden om de dag van de uitvaart naar wens te laten verlopen. Helaas is het vaak zo, dat ook na de uitvaart een hoop geregeld en georganiseerd moet worden. Veel administratieve zaken moeten worden afgehandeld. En soms moet er een huis worden leeg gehaald en zelfs verkocht worden. Wil je weten waar je allemaal aan moet denken? We hebben op deze pagina een opsomming gegeven van mogelijke zaken.

Het is uiteraard afhankelijk van de situatie wat er allemaal gedaan moet worden. Wil je een aangepaste lijst op jouw persoonlijke situatie? De website van de Rijksoverheid kan hierbij uitkomst bieden. Vul de vragen in en er volgt een op maat gemaakt advies. Welke instanties moet je informeren, wat wordt automatisch in gang gezet en waar heb je recht op als nabestaande. Overlijden: wat moet ik regelen? | Rijksoverheid.nl

Als voorbeeld hebben wij een scenario geschetst van een persoon waarvan zijn/haar partner is overleden; zij waren getrouwd, hadden een koophuis, uitwonende kinderen en de overledene was met pensioen.

Het volgende advies komt uit de vragenlijst:

Regelen voor datum uitvaart

Aangifte van overlijden doen

Uitvaart regelen

Bankrekening blokkeren

Check of partner een wilsbeschikking of testament heeft

Bovenstaande punten kunnen door de familie zelf worden opgepakt. Vaak echter wordt een uitvaartondernemer ingeschakeld om de uitvaart te regelen. Het doen van aangifte bij de gemeente behoort dan vaak tot deze taken. De uitvaartondernemer doet de de aangifte in de gemeente van overlijden en ontvangt naast een een akte van overlijden een verlof tot lijkbezorging. Het verlof is een verplicht document voor de begraafplaats of crematorium om tot lijkbezorging (cremeren, begraven of anders) over te mogen gaan. De akte gaat naar de nabestaanden. Met dit document kunnen onder meer rekeningen en abonnementen worden opgezegd.

Ook is het goed om te weten of de overleden persoon een wilsbeschikking heeft. Een wilsbeschikking is een document waarin iemand kenbaar kan maken welke uitvaartwensen hij of zij heeft. Het geeft de nabestaanden houvast in de week voorafgaand aan de uitvaart. Er kan informatie in staan over de financiële situatie en of iemand wel of niet orgaantransplantatie wenst. Maar ook over muziekkeuze en locatie voor de uitvaart.

Regelen na de uitvaart: binnen enkele weken

Abonnementen en contracten opzeggen of wijzigen

Verzekeringen aanpassen of opzeggen

Kenteken op naam zetten

Voorlopige aanslag wijzigen of stoppen

Bij bovenstaande acties komt de akte van overlijden, zoals eerder genoemd, van pas. Geef de akte zelf nooit af, maar maak een kopie of verstuur de digitale versie naar instanties die hierom verzoeken. Heb je geen zicht op de lopende abonnementen en contracten? Kijk dan eens op de rekeningafschriften. Die geven vaak een goed beeld van welke vaste bedragen er maandelijks of jaarlijks afgeschreven worden. Naast rekeningen, contracten en abonnementen kun je ook denken aan de lidmaatschappen die iemand heeft op social media.

Regelen na de uitvaart: binnen enkele maanden

Verklaring van erfrecht aanvragen

Aangifte inkomstenbelasting doen

Levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering laten uitkeren

Paspoort inleveren

Versturen dankkaartjes

Een overlijdensrisicoverzekering is niet hetzelfde als een uitvaartverzekering. Mocht de overledene beschikken over een uitvaartverzekering, dan kun je deze zelf, of door de uitvaartondernemer direct na het overlijden laten uitkeren. Houd er rekening mee dat het bedrag vaak pas 3 á 4 weken op je rekening staat. Laat je de uitvaartondernemer dit regelen, dan is er een machtiging (akte van cessie) nodig, waarmee je de uitvaartondernemer machtigt. Weet dat elke uitvaartondernemer de uitvaartverzekering voor jou kan afhandelen. Ook als deze niet afkomstig is van dezelfde organisatie als waar de uitvaartzekering loopt!

Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om het inkomen dat wegvalt te compenseren, zodat een stukje financiële zorg wordt weggenomen. Uitkering vindt alleen plaats als de overledene binnen de looptijd is overleden. Vaak wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten in combinatie met een hypotheek.

Dit gebeurt automatisch

Huwelijk eindigt

Zorgverzekering stopt vanzelf

AOW stopt

Aanvullend pensioen stopt

Studieschuld vervalt

Door de aangifte van overlijden bij de gemeente worden automatisch een aantal zaken in gang gezet. Met het uitgeven van de overlijdensakte wordt burgerlijke stand en de basisregistratie personen (BRP) aangepast. De gemeente informeert automatisch instanties zoals de Belastingdienst, Waterschappen, grote pensioenfondsen, het UWV, de RDW en de Sociale Verzekeringsbank.

Hier heb je misschien recht op

Zorgtoeslag wijzigen of aanvragen

Partnerpensioen ontvangen

Mogelijk recht op een nabestaandenuitkering

Als je kind studeert: mogelijk recht op aanvullende beurs 

 Kindgebonden budget wijzigen of aanvragen

Denk je ergens recht op te hebben, maar weet je het niet zeker? Neem dan contact op met de betreffende instantie. Zij zoeken voor je uit hoe het zit. Uiteraard is het heel veel informatie en wij adviseren dan ook om vooral bij jezelf te rade te gaan of je hier in toe in staat ben. Zo niet, roep dan de hulp in van familie of vrienden.

Mocht er niemand in jouw omgeving zijn die dit kan, dan is het wellicht goed om te weten dat er ook mensen zijn die hierin gespecialiseerd zijn. Zo genoemde RegisterExecuteurs. Zij helpen jou om de nalatenschap volledig en zorgvuldig af te wikkelen. Maar ze kunnen je ook helpen om de nalatenschap goed voor te bereiden. Dan weet je zeker dat alles goed geregeld is als het moment daar is. Wil je meer weten over wat een RegisterExecuteur doet? Lees dan het blog over Jolanda, uitvoerend RegisterExecuteur.